Share
Voorvertoning
Algemeen
Voorwoord Envedder nieuwsbrief

Envedder laat continu zien hoe we in Drenthe samenwerken om de jeugd een zo gewoon mogelijk leven te bieden, waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Zorgaanbieders en gemeenten blijven gericht op het verbeteren van de hulp voor deze jeugd, elke dag opnieuw. En dat doen we dankzij ieders enorme inspanning, door de koers te blijven volgen en er samen voor te willen gaan. Die gezamenlijkheid en veerkracht, samen met het vasthouden aan de koers en altijd vanuit de betrokkenheid met de cliënt, maakt Envedder tot wat het moet zijn: een groeibeweging voor onze Drentse jeugd. In deze nieuwsbrief laten we met ons allen zien hoe goed we op weg zijn.

Ina Kuipers, directeur RVE Noord/Midden Ambiq
Maatschappelijk effect
Envedder kijken: Met visuele handicap op de vertrouwde school blijven

Jan is vader van twee kinderen. Zijn dochter Liselotte van
11 jaar gaat steeds slechter zien, waardoor haar schoolresultaten verder achteruit gaan. Thuis gaat het wel goed, want er zijn aanpassingen gedaan waardoor Liselotte veilig en goed haar weg kan vinden. Ook haar vrienden en klasgenoten zijn er aan gewend. De directeur van de school geeft nu aan dat het naar zijn mening niet langer verantwoord is om Liselotte op school te houden.


Lees verder
Maatschappelijk effect
Samen Verder – Jeugdzorg organisaties in Drenthe investeren in integrale jeugdhulp

In 2020 zijn verschillende zorgaanbieders een samenwerking aangegaan voor de uitvoering van de pilot ‘Samen Verder’. De pilot richt zich op de doorontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen, één van de belangrijke speerpunten vanuit het Transformatieplan en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord. Het doel van de pilot is om de positie van jeugdigen in kleinschalige woonvoorzieningen te versterken. Dit willen wij bereiken door meer samenwerking tussen organisaties te stimuleren, minder jeugdigen door te plaatsen, het (support)netwerk van zowel de pleeg-/gezinshuisouders als van de jeugdigen te vergroten, en de betrokken (professionele) opvoeders te ondersteunen om zich competent en erkend te voelen om zo burn-out en stress tegen te gaan.

Lees verder

 
Algemeen
Expertisenetwerken

Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is bedoeld om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan ook extra gelden beschikbaar gesteld voor deze netwerken. De netwerken geven invulling aan landelijke afspraken om bovenregionaal samen te werken. Het expertisenetwerk heeft in elk geval de volgende 3 functies:
·         Consultatie en advies.
·         Organiseren van hulp bij plaatsing.
·         Kennisfunctie (leren en kennisontwikkeling).

Uitgangspunt is dat het expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio's is ontwikkeld.

De gemeente Groningen is coördinerend gemeente voor de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en is verantwoordelijk dat het expertisenetwerk tot stand komt.

Belangrijke conclusie van de 1e fase:  het netwerk kan een aanvulling vormen voor wat er al is ontwikkeld in het Noorden en het kan helpen om knelpunten op te lossen.

Lees verder

Maatschappelijk effect
‘Ouders en kinderen snel weer vooruit helpen in hun leven’

Sandra van 14 heeft autisme. Ze heeft vooral last van aandacht- en concentratieproblemen en kan erg boos worden. Vooral haar ouders moeten het ontgelden. Bij GGZ Drenthe volgt ze een behandeling en ze krijgt medicijnen. Daardoor knapt ze enorm op en na verloop van tijd worden de behandelcontacten gestopt en het dossier gesloten. Maar dan komt de boosheid terug. Haar huisarts verwijst Sandra opnieuw naar GGZ Drenthe. Na overleg met de triageverpleegkundige blijkt echter, dat het om een medicatievraag gaat. In plaats van een nieuwe aanmelding kan Sandra met consultatie heel snel bij de verpleegkundig specialist terecht. Binnen een week zitten ze samen om tafel. Sandra’s ouders kunnen hun zorgen uiten en Sandra geeft toe dat ze de laatste tijd niet lekker in haar vel zit. Sandra’s medicatie wordt aangepast waardoor het langzaam weer beter met haar gaat.

Lees verder
Algemeen
Presentatie Zorgmakelaars

Vanaf juni 2020 vervullen Inge Hoefsloot en Bram Schipper de functie van zorgmakelaar in de jeugdhulpregio Drenthe. Inge is voornamelijk actief voor de gemeenten in Noord Midden Drenthe en Bram voor de regio Zuid Drenthe.

De zorgmakelaar is een onderdeel van Envedder en makt deel uit van het Transformatieplan voor de Jeugdhulpregio Drenthe en vervult een brugfunctie tussen de gemeenten en GI’ s.
Door te werken aan een betere samenwerking tussen de gemeenten en de GI’s kan het huidige jeugdhulpaanbod beter worden benut.

De Zorgmakelaars willen zich graag presenteren en meer vertellen over hun werkzaamheden en wat ze tegenkomen. Ze gaan graag daarover ook met jullie in gesprek door middel van een chat functie.

Meer weten over de Zorgmakelaars? Meld je dan nu aan voor de online presentatie op 25 februari van 10.00- 10.30 uur via info@envedder.nl

Bekijk hieronder de video van de zorgmakelaars of kijk op de website Envedder.nl.


Interessante links en rapporten

Heb je het nieuwste nummer van Augeo Magazine over sociale steun al gelezen? Bekijk het hier.  Wil je het magazine zelf ontvangen? Schijf je in.


De komende maanden werken we aan de ontwikkeling van www.envedder.nl. In de tussentijd kun je voor vragen of meer informatie over de projecten, bewegingen en initiatieven contact opnemen via info@envedder.nl.